Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Objavljeno:

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju FAMAR d.o.o. pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Digitalizacija poslovanja na tujih trgih podjetja Famar d.o.o.« (krajše: e-Famar). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju vzpostavili portal elektronske izmenjave med poslovnimi partnerji, spletno stran in spletno trgovino za tuje trge, digitalizirali nastope na sejmih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom večanja konkurenčnosti podjetja.

Namen operacije

Namen operacije »Digitalizacija poslovanja na tujih trgih podjetja Famar d.o.o.«je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Studio Kramberger Ivan, Kramberger Uran Irena s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev digitalizacije nastopov na sejmih in priprave ter izdelave produktno-prodajnega videa. So namreč strokovnjaki na področju komercialne video produkcije.

Studio Tandem, oglaševalska agencija, d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev postavitve spletne strani za tuje trge in pa spletne trgovine.

Retorik, oglaševanje, izobraževanje in druge storitve, d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev usposabljanja. Podjetje Retorik nam je pripravilo usposabljanje kot celodnevni dogodek s ciljem dosegi interaktivnost ozaveščanja pomena komunikacije v vseh odnosih v podjetju, predstavitev kultur, ki vplivajo na mednarodno poslovanje, predstavitev novih komunikacijskih kanalov in njihove zakonitosti ter učenje o sledljivosti informacij, ki vplivajo na uspešnost podjetja.

Digitalizacija nastopov na sejmih

Današnja praksa za predstavitev podjetij in njenih produktov na sejmih zahteva tudi predstavitev video predstavitev na tako imenovanih virtualnih sejmih. Tako želimo prav vsaj na portalu www.si.kompass.com, ki omogoča potencialnim kupcem enostavno iskanje in kot showroom ali virtualni sejem predstavlja aktivno iskanje dobaviteljev. S predstavitvenim materialom podjetja in produktov, predvajanega na tem in podobnih portalih si seveda nadejamo tudi pridobivanje novih kupcev, ki se ozirajo za papirnatimi ločki za tople in hladne napitke.

Spletna stran za tuje trge in spletna trgovina

Doslej v podjetju Famar nimamo spletne strani in smo delovali zgolj po poslovnem sistemu B2B in pri tem uporabljali osebni kontakt, komunikacijo po elektronski pošti in telefonu. Ker želimo v prihodnje povečati naš izvoz, se zavedamo, da potrebujemo tudi predstavitveno spletno stran za tuje trge. Zato načrtujemo izdelavo spletne strani v dveh tujih jezikih: nemškem in angleškem jeziku. Do zdaj nismo imeli v podjetju Famar niti spletne trgovine, a se zavedamo, da je v današnji dobi digitalizacije nujno potrebna. Zato načrtujemo tudi izdelavo spletne trgovine, ki bi bila fizično ločena od predstavitvene spletne strani, torej pod svojo lastno domeno. Izdelana bo v dveh tujih jezikih, nemškem in angleškem, saj želimo z njo doseči večino nakupov prav na tujih evropskih trgih.

Produktno-prodajni video

S produktno prodajnim videom želimo javnost, uporabnike, kupce in potencialne kupce osveščati k uporabi papirnatih lončkov namesto plastičnih, saj so okolju prijaznejši in izdelani iz obnovljivih virov. Prepričani smo, da se še zmeraj uporablja preveč plastičnih lončkov, tako za hladne in še bolj za tople napitke. Izvedel se bo en do dve minuti dolg prodajni video.

Krepitev kompetenc - usposabljanja

V okviru izobraževanja bo izbrani zunanji izvajalec za nas izvedel delavnico na področju e-komuniciranja s katerim se vsakodnevno srečujemo v našem poslu. V okviru izobraževanja želimo pridobiti dodatna znanja s področja komunikacije, ki vedno bolj postaja konkurenčna prednost na trgu, hkrati pa pomembno vpliva na prenos informacij, medsebojne odnose in posledično zvišuje produktivnost naših zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Nazaj na vse novice

Ali želite enostavno preveriti kako bi izgledal vaš lonček? Naložite svojo grafiko